Coaching

Een zacht woord, een vriendelijke blik en een goedmoedige glimlach kunnen bergen verzetten en wonderen verrichten.