Opleidingen

Cursus/Lezing Taal Locatie Datum

Opleiding tot Sensorisch Kindercoach
intensieve opleiding voor paramedici en coaches

Meer info 

Nederlands
of Engels

Mixed learning :
Online en klassikaal

Certificatie traject in qigong massage

Kijk op hier
voor de juiste data

DIY begeleidingstraject
voor ouders
Lijst met Qigong therapeuten

Nederlands,
Frans of Engels
In person of online Continu aanbod

Verbeter je slaap programma
Zelfzorg voor iedereen
Meer info

Nederlands Online Continu aanbod

Oudertraining
Meer info

Nederlands,
Frans of Engels
Online
introductie en opleiding in de Qigong massage

 

 

Ideaal om zelfstandig met de qigong massage voor je kind te starten

Continu aanbod

FB
Parent support group
Gratis

Engels, Nederlands en Frans Online Gratis toegang
op voorwaarde dat je reeds met de massages gestart bent bij je kind.